Komunita

  • Vzájemná pomoc psovodů
  • Lékařská / veterinární pomoc / zkušenosti
  • Právní pomoc
  • Ochrana zvířat v morálním smyslu (nejen prosazování zákona) => zvíře není věcí
  • Návaznosti na organizace a instituce v ČR
  • Řešení obecných problémů kynologie
    • Prostory pro venčení atd
  • Pořádání dalších akcí (sranda závody, dostihy, sebeobrana, atd)