Cíle

Naším hlavním cílem je vytvořit komunitu lidí, kteří mají shodné zájmy, dokáží naslouchat, soucítit a pomáhat nejen svým dvounohým, ale i čtyřnohým přátelům .

Naším úkolem je zajistit pro kynologické činnosti iCyA optimální zázemí na poli české i mezinárodní scény.

Co chceme dále dělat

 • 01

  Mezinárodně propojovat bezpečnostní složky se zaměřením na služební kynologii.

 • 02

  Aplikovat nejmodernější postupy a výzkumy za účelem zvyšování kvality celého sektoru služební kynologie.

 • 03

  Zajišťovat výměnu zkušeností.

 • 04

  Synchronizovat vědecké a praktické poznatky

 • 05

  Podporovat a spolupracovat s organizacemi zabývajícími se ochranou a prosazováním práv zvířat

 • 06

  Vytvářet a zajišťovat aplikaci evropských standardů vzdělávání a metodik.

Naše hodnoty

Podporujeme vzdělání

Jsme přesvědčeni, že cesta k úspěchu nejen v kynologii, ale v celém životě je v nejvyšší míře závislá na uvědomnění, vědomostech a poznání. V dnešním světě zahlceném informacemi je již úspěchem poznání, které z nich jsou pro nás skutečné, využitelné a přínosné. Není možné znát vše a ze všech oblastí. Ale pokud nás něco skutečně baví, není problém potřebné informace získat v každém oboru lidských činností. Pokud nás něco baví a máme dostatek informací je jen jeden krůček k tomu, abychom mohli tuto činnost vykonávat i profesionálně. Tím naplníme jedno z největších přání každého člověka: aby práce byla koníčkem a vzdělávání hrou.


Usilujeme o Dokonalost

Dokonalost v žádném smyslu nevyužíváme jako nabubřelý pojem o našich schopnostech. Jinak si pojem dokonalosti vyloží ve výcviku budoucí mistr světa a zcela jinak psovod bezpečnostní služby. Pro všechny je však důležité, aby za věnovaný čas, prostředky a úsilí dosáhli v realtivně krátkém čase výsledků, které je budou těšit, které je naplní, a které sami označí jako dokonalé.

Aplikujeme nejmodernější postupy

Tak jako všechny obory i kynologie prošla za uplynulých 30 let velmi významným vývojem ve všech jejích disciplínách. A to jak sportovních, tak profesních. Nemluvíme zde pouze o práci se psem. Není již důležité pouze precisní výkon psa, ale je neméně důležité tuto práci zaznamenávat, přenášet, propagovat a organizovat tak, aby cvičení se psem dokázalo využívat ve svůj prospěch i další vědecké poznatky současného světa.


NEKOMPROMISNĚ CHRÁNÍME ZVÍŘATA

Společně s renomovanými bezpečnostními službami konkrétním způsobem řešíme nehumánní, až surové zacházení se zvířaty. Získané finanční prostředky z příspěvků členů i z vlastní činnosti věnujeme v maximální míře na ochranu a obnovu zdraví týraných zvířat. V těchto případech maximálně spolupracujeme s orgány státní moci.

Historie

Občanské sdružení iCyA bylo zaleženo v roce 2012. Nicméně, myšlenka a přání založit společnost, která by přimárně pomáhala v aplikaci kynologie do prostředí jednoho z nejmladších oborů: průmyslu privátní bezpečnosti, vznikla již v 90. letech.

Členskou základnu iCyA tvoří organizace a lidé, kteří se věnují kynologii, ať výcvikem nebo organizačně, desítky let. Jedná se tedy o sdružení velice kvalitních odborníků a každé ze jmen účastníků je pojmem nejen v ČR.

Zabýváme se i sportovní kynologií, ale prioritou organizace je zaměření na profesní kynologii a její využívání v prostřední moderního bezpečnostního průmyslu a to ve fázích výcviku všestranného, speciálního i záchranářského.

Vytváříme normy, standardy a výuku za účelem sjednocení kynologické praxe v profesním prostředí pro:

PSOVODY
tak aby věděli co od nich bude požadováno
MANAŽERY
tak, aby vědeli co od psovodů očekávat a vyžadovat
KLIENTY
tak, aby věděli co a v jaké kvalitě získají pokud využijí služeb profesionálního kynologa

„Existují okamžiky, kdy již nejde o body, ale o život.“Pavel Hájek

Dále, působnost tohoto sdružení sahá i za rámec EU a, například, v současné době je uzavírána smlouva o spolupráci s ozbrojenými složkami Angoly.

Neodmyslitelnou součástí politiky iCyA je vytváření podmínek a rozvíjení zájmu mladé generace o pracovní činnost v oblasti kynologie, neboť tato je v celosvětovém měřítku stále více žádaná (letiště, celnice, přístavy, železnice, pošty).

Dle nejmodernějších statistik je totiž kvalitně vyškolená dvojice psa a psovoda progresivní, nejekonomičtější a zároveň nejefektivnější prostředek k odhalování a předcházení závažných trestních činností a boji proti terorismu.

Orgány asociace

Úlohy

 • Správa chodu organizace, kontrola hospodaření
 • Propagace sportovní a služební kynologie na celosvětové úrovni
 • Organizace vzdělávacích kurzů pro širokou veřejnost, zaměstnance SBS, státní orgány
 • Tvorba a vedení projektů v oboru kynologie
 • Účast v pracovních skupinách Sektorové rady pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce při tvorbě profesních kvalifikací

Členové

Jméno Funkce
PhDr. Mgr. Pavel Hájek Prezident
Marek Hájek Viceprezident
PhDr. Andrea Patočková, LL.M., MBA Člen
Bc. Jana Housková Člen
JUDr. Rudolf Kotál Člen

Právní informace


Název:
Sídlo:
IČ:
Číslo účtu:
Adresa výcvikové centra:

INTERNATIONAL CYNOLOGICAL ASSOCIATION o.s.
Hyacintová 3234/11, Praha 10 – Záběhlice
012 88 920
28 4586 0319 / 0800
Dolany u Prahy (GPS: 50.223923, 14.349723)