Sportovní kynologie

Úvod

Téměř všichni naši členové stojí o prezentaci svých psů i na sportovních akcích a skládají tedy i sportovní zkoušky. I ve sportu ctíme pravidlo profesionálního přístupu, aplikujeme nejmodernější výcvikové postupy. Přesto jsou naše tréninky příjemné, bezkonfliktní a to vůči lidem i psům. Jsme přesvědčeni, že jediný s kým má mít pes konflikt je figurant a lidé mají svých životních konfliktů dost. Trénink bychom si měli užít a nadchnout a potěšit se výkonem psa. Abychom splnili tyto naše záměry spolupracujeme pouze s nejlepšími figuranty a výcvikáři. Pravidelné obrany v úterý můžete absolvovat s Markem Urbanem, pravidelné cvičební dny v sobotu s Pavlem Hájkem a Janou Houskovou a semináře s Martinem Plecháčkem. Jsme propojeni s Czech Malinois Club (CMC) a zajišťujeme chovné akce i přípravu na ně.

Naším členům, kteří se probojují až do republikové reprezentace jsme schopni poskytnou i finanční podporu formou sponzorství.

Zkoušky, závody, příprava


  • Pro přístup ke všem druhům mezinárodních zkoušek je potřeba složit zkoušku doprovodného psa BH, skládá se z jednodušší poslušnosti (až na nekonečně dlouhou chůzi :-), a z cviků prokazujících poslušnost a ovladatelnost psa ve společnosti, tyto cviky se přezkušují mimo cvičiště
  • Mezinárodní zkouška pro pracovní psy (IPO-VO předzkouška, IPO1, IPO2, IPO3) náročné komplexní zkoušky, skládají se ze všech disciplín – stopa, poslušnost, obrana
  • Dělené zkoušky: FPr 1-3pouze stopování podle IPO 1-3, UPr 1-3 pouze poslušnost podle IPO 1-3, SPr 1-3 pouze obrana podle IPO 13, APr poslušnost a obrana podle IPO 13
  • Zkouška chovné způsobilosti IPO ZTP, záměrem bylo vytvořit zkoušku nižší náročnosti na úroveň výcviku než IPO, která by ale ukázala vrozené vlohy psa a dala by se použít pro výběr jedinců k uchovnění u pracovních plemen psů, skládá se z disciplín – stopa, poslušnost, obrana

Mezinárodní zkušební řád IPO 2012 (EN)
Zdroj: FCI. „IPO (Utility & Tracking Dogs).“ FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Datum vydání: 13. Dubna. 2011. Datum přidání na stránky: 10. Března. 2016.

Galerie